Bästa kund


För Åhléns är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på våra varuhus och kontor.För våra kunders och medarbetares säkerhet har vi sedan länge genomfört och arbetar  

efter framtagna åtgärder och rutiner i våra fysiska varuhus, för att öka tryggheten för alla. 

 

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande hygien och säkerhetsrutiner, som att alltid

tvätta händerna noga och att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. 

 

Vi har utökade städrutiner i varuhusen och handsprit finns utplacerade på utvalda 

platser i varuhuset som ex. vid kassorna för både kunder och medarbetare.   

 

Vi har informationsskyltar vid våra entréer som uppmanar alla att hålla avstånd och 

att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring god hygien. 

 

Vi använder inspelade ljud-slingor som uppmanar till att hålla avstånd i varuhuset  

och vi hanterar trängsel genom avståndsmarkeringar vid kassorna och på  

övriga ytor i varuhuset, där behov finns.   

 

Vi använder plexiglasskydd vid kassan, har satt upp extra kassor, vissa varuhus har

 nummerlappssystem och vi uppmanar våra kunder att helst betala med kort.

 

Vi har speciellt utsedda kundvärdar, med igenkännbara västar, som håller koll och 

skingrar kunder vid behov.    

 

Tills vidare erbjuder vi inga make-up konsultationer och/eller sminkningar eller andra former av behandlingar. 

 

På vissa varuhus har vi lokalt även infört extra öppettider för riskgrupper, samt 

erbjuder möjlighet för kunden att ringa in sin beställning och kunna betala och hämta   

sina varor utanför varuhuset. Löpande information om respektive varuhus aktuella öppettid finns på åhléns.se under ”hitta varuhus 

 

Vi följer hela tiden utvecklingen noga och kommer fortsatt att styra om vår försäljning efter rådande riktlinjer och våra kunders behov.


Ta väl hand om er!


Vänligen Åhléns