Om du inte känner igen fakturan och tror att någon har handlat i ditt namn är det viktigt att du hör av dig till Klarna så fort som möjligt så att de kan utreda vad som skett. Klarna kommer i sin tur att kontakta oss på Kundservice vid behov. 


Klarnas kontaktuppgifter hittar du här