Vänd dig först och främst till valfritt varuhus för en reklamationsbedömning.