Om du anmält adressändring till Skatteverket får vi din nya adress automatiskt från folkbokföringen, detsamma gäller om du har ändrat efternamn. Detta gäller förutsatt att vi har ditt personnummer registrerat på din medlemsprofil