Nej, det kommer vi inte att göra. Medlemskapet är personligt och poäng samlas på individivå. Det går däremot att ha obegränsat antal medlemskap i en familj (så länge medlemmarna uppfyllt minimiåldern). Ju fler medlemskap, desto fler erbjudanden och förmåner till familjen totalt sett.